Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Södra Säm’

Som Kullenmannens trogna läsare konstaterat har det varit lite skralt med uppdateringen av den här bloggen under sommaren. Det känns inte bra, det är lite som ett åtagande man inte riktigt lever upp till, nästan som om man sviker någon eller något. Det var också detta som länge gjorde att jag drog mig för att börja blogga. Jag vill leverera kvalitet – men också kvantitet. Kalla det gärna en skaparkris, Kullenmannens egna Inferno. Men jag vill gärna tro det blir bättre om en liten tid, kanske har det med årstiden att göra. När dagarna blir kortare och man sitter inne och kurar på kvällarna, ja då börjar det säkert suga i bloggtarmen. Kullenmannens läsare får helt enkelt se den kommande hösten och vintern an med tillförsikt. Det lovar jag, om inte inför Gud och denna församling, så åtminstone på mina systrars heder och mina förfäders gravar.

Men den närmaste tiden blir det i vilket fall inget skrivet här. På måndagen den 7 september kommer jag att starta fältarbetet på mitt forskningsprojektet, Säms kyrkor, som Kullenmannen tidigare skrivit om. Jag har startat en ny blogg – Sämbloggen – där information om projektet kommer att finnas. Ambitionen är att under fältarbetet dagligen uppdatera en fältdagbok. Så är ni de närmaste veckorna intresserade av vädret i Ulricehamnstrakten, hur kaffet smakade, vem som kom och hälsade på, men även av daglig information om fynd och grävningsresultat får ni titta in hos oss på http://samskyrkor.wordpress.com. Projektbeskrivning för 2009 års grävningar hittar ni här.

Längre fram under hösten kommer det nya texter här hos Kullenmannen, håll ut!

IMG_1470

Södra Säms ödekyrka i Västergötland sommaren 2009, innan Kullenmannen började krafsa i den. Långhuset med sin ovanliga absid, i mitten syns högaltaret. Foto mot öster.

Annonser

Read Full Post »

sam_2

Södra Säms kyrkoruin. Teckning 1868 av Djurklou.

Till hösten kommer Kullenmannen göra en mindre forskningsgrävning av två kyrkoruiner i Södra Säm i Ulricehamns kommun i Västergötland. Som mina trogna läsare vet har jag redan tidigare skrivit om detta. En av de två kyrkorna har en lite annorlunda planlösning, kanske någon har en idé om detta?

Med några få undantag har Västergötlands romanska 1100-talskyrkor ett ganska enhetligt utseende: ett litet långhus, med smalare kor med eller utan absid i öster och ibland ett torn i väster. Men ruinen efter Södra Säms gamla kyrka ser inte riktigt ut så, den är en så kallad absidsal, alltså en kyrkobyggnad med ett långhus utan kor där istället en absid sluter an direkt mot långhusets östra vägg.sam1

Denna planlösning – absidsalen – är mycket ovanlig i Skandinavien. Ovanlig men inte okänd. I Västergötland kan det förutom i Södra Säm ha funnits ytterligare en, Agnetorps kyrka i Tidaholm, daterad till 1100-talet. Absiden i Agnetorp skall dock redan på 1300-talet ha rivits och ersatts av ett traditionellt rakslutet kor.

I övriga Sverige är Eds kyrka i södra Uppland den av forskningen kanske mest uppmärksammade absidsalen. Den uppfördes vid 1100-talets mitt eller tredje fjärdedel. Långhuset förlängdes dock österut och absiden revs då kyrkan bygdes om till en gotisk salskyrka på 1300-talet. Även Lovö gamla kyrka i Uppland kan ursprungligen ha sett likadan ut. Det finns även några enstaka absidsalar i Norge och Danmark, samtliga daterade till romansk tid. Typen är också känd i Tyskland.

Angående tolkningen skulle man eventuellt kunna peka på bysantinska förebilder men då skulle man även vilja ha ytterligare ett par miniabsider på absidmurens norra och södra sida. Ytterligare en tolkning, som bland annat förts fram vad gäller den enda bevarade absidsalen i Skandinavien, Burs kyrka i Jylland, är att man först påbörjat ett bygge av en betydligt större kyrka. Efter att ha byggt kor och absid har man dock av någon anledning valt att inte fortsätta bygget så som planerat utan istället förlängt det tänkta koret och gjort det till ett långhus. Kanske det var så även i Säm? Man kan då konstatera att långhuset och absiden i Södra Säm är nästan exakt lika bred som koret och absiden i Falköpings kyrka, Västergötlands största kända romanska församlingskyrka efter domkyrkan i Skara och kyrkan i Husaby. Man blir verkligen nyfiken på vad Södra Säm var för en plats på 1000- och 1100-talen?

Är det någon av Kullenmannens läsare som har någon idé eller synpunkt på denna mycket ovanliga men inte helt okända tidigmedeltida kyrkotyp? Alla idéer och tankar mottages tacksamt.

Read Full Post »